Ögonproblem

Ögonproblem och ögonsjukdomar hos häst är dessvärre en relativt vanlig företeelse. Ibland utan att vi som hästägare ens är medvetna om det då inte alla ögonproblem ger upphov till så tydliga symtom.

Hornhinnesår är en av de vanligaste rapporterade diagnoserna på häst och uppmärksammas ofta genom att hästen står och kniper med ögat, har ökat tårflöde och verkar besvärad. Hornhinnesår gör ont och även små sår kan ställa till med stor skada på grund av ögats eget immunförsvar. I värsta fall kan ett obehandlat eller felaktigt behandlat hornhinnesår drabbas av så kallad smältning (att hornhinnan bryts ner) och man kan ibland bli tvungen att operera bort ögat. Det är därför av största vikt att hornhinnesår diagnostiseras snabbt så att adekvat behandling kan sättas in tidigt.

Andra ögonproblem hästar kan ha (i ett urval):

 • konjunktivit (en inflammation i ögats bindhinna)
 • keratit (inflammation i hornhinnan)
 • uveit (inflammation i olika segment inne i ögat)
 • katarakt (förändringar i linsen)
 • näthinneavlossning (ofta som en kosekvens till uveit eller trauma)
 • m.fl., m.fl.

Några saker som du som ägare kan vara uppmärksam på:

 • Hästen kniper med ena eller båda ögonen
 • Ögonlocken ser svullna ut
 • Insidan av ögonlocken är rödare än normalt
 • Ökat tårflöde, kan variera från vattentunt till varigt
 • Sänkt fransvinkel (hästen viker ner ögonfransarna på det övre ögonlocket)
 • Pupillerna är olika stora fast de träffas av lika mycket ljus
 • Hästen verkar se dåligt, alltid eller bara i mörker
 • Det finns fläckar i ögat som inte setts tidigare
 • Hornhinnan ser gråaktig eller ojämn ut

Så går en ögonundersökning till

Veterinären börjar alltid med att titta på hästen i vaket tillstånd. Man tittar bland annat på symmetrier och reflexer. Därefter får hästen lugnande och man kan också bedöva nerver för att enklare kunna genomföra undersökningen.

Ögat undersöks sedan vidare med hjälp av ett oftalmoskop eller en spaltlampa som ger en bra bild av de olika delarna i ögat. Beroende på frågeställning väljer veterinären att ge pupillvidgande droppar i ögat för att kunna se så stor del av ögonbotten som möjligt.

Vid misstanke om problem med hornhinnan används olika typer av diagnostisk färgning, varav den vanligaste är fluorescein. Fluorescein fäster in till och färgar trasig hornhinna grön. Med hjälp av den kan man enklare se utbredningen av, och bedöma allvarlighetsgraden av, ett hornhinnesår.

När ska du ringa veterinär?

Hornhinnesår ska, som nämnt ovan, behandlas snarast! Kommer din häst in från hagen och kniper med ögat, det rinner mer än vanligt, fransvinkeln är sänkt eller hornhinnan ser gråaktig ut. Ring veterinär!

Just på grund av att inte alla ögonsjukdomar har så tydliga symtom behöver man som ägare vara mycket uppmärksam. Tycker du att något avviker eller blev du just mer uppmärksam efter att ha läst listan ovan, då är du välkommen att höra av dig!