Tidsbokning

Tidsbokning görs på telefon 072-5420304, via meddelandefunktionen eller vår facebooksida. Observera att akuta ärenden endast tas via telefon (samtal, ej sms)!

Avbokning av bokade besök ska göras via telefon senast 24 timmar före besöket. Avbokningar som sker senare faktureras 450 kr för uteblivet besök.

När du bokar tid för ditt djur godkänner du också att dina personuppgifter sparas hos oss. Vi lämnar naturligtvis aldrig ut uppgifterna till tredje part utan spar dem enligt det lagkrav som finns för journalföring inom veterinär verksamhet (SJVFS 2017:22, Kap 7, 6§).